Industri

Armeringstjänster för industrins behov


Nord Armering erbjuder med gediget kunnande armeringstjänster för industribyggandets behov.
I industribyggande förstärks bärande konstruktioner med armeringsstål, så att byggelementen och därav uppbyggda färdiga byggnader blir hållbara och säkra. Korrekt och noggrant gjorda armeringar är därför förutsättning för att element och byggnader blir pålitliga och tål hög belastning.

Vi bygger och gör armeringar för olika industribyggandets behov. Vi utför armeringar för industribyggnader, -anläggningar och -lokaler. Vi gör också betongarmering för olika typer av byggelement.

Kompetent och effektivt

Vår högklassiga utrustning och kompetenta personal garanterar förstklassigt och jämnt resultat.
I vårt arbete följer vi alltid moderna bestämmelser och tar hänsyn till säkerhetsavstånd. Även omfattande och krävande projekt sköts sakkunnigt och kostnadseffektivt i enlighet med projektscheman.

Kontakta oss och fråga om mer!