Tjänster

Armeringstjänster med gedigen erfarenhet av krävande projekt

Nord Armering Ab erbjuder med gediget kunnande armeringstjänster till en mängd olika armeringsprojekt, särskilt specialiserad på stora och krävande objekt. Armeringen förstärker betongkonstruktionen, och möjliggör dess styrka och bärkraft. Stål förstärker betongens struktur och ökar dess draghållfasthet. Förutom att stål medför vågrät fasthet, det förebygger även bildning av krympsprickor i betongen. Till armering används vanligast armeringsstål, så även hos oss.

Armeringar för olika objekt

  • Industri
  • Vindraftverk
  • Broarbete
  • Byggnadsarmering

Vi är erfarna leverantörer av armeringstjänster bl. a. för bro-, vindkraftverk- samt industribyggarnas behov.

För industrins behov kan även stora armeringsstålhelheter fås för att förstärka bärande konstruktioner. Oavsett om det är fråga om en industribyggnad, en anläggning, eller en hall, får du professionellt tillverkade armeringar till byggelement och konstruktioner, så att de pålitligt håller för hög belastning.

Här kan du läsa mer om industrins armeringstjänster.

Vi har även erfarenhet från armeringsarbeten för vindkraftverk. Vindkraftverk kräver specialkunnande om armering, detta då terrängen och marken där man bygger i kan variera väldigt mycket. Nord Armering har erfarenhet av många turbinleverantörer.

Läs mer om armering av vindkraftverk.

Till vårt specialkunnande hör även armeringsarbete vid brobyggnad. Vi utför arbetet med hög kvalitet och säkerhet, då vi har kunskap om dagens bestämmelser.

Lär känna mer om armering av broar.

Vi har erfarenhet av armeringsarbeten även inom andra typer av byggnationer, såsom flervånings- och parkeringshus, kontorslokaler och sjukhus.

Läs mer om byggnadsarmering.

Vårt kunnande

Nord Armerings proffs säkerställer hållbara och högkvalitativa armeringar för en mängd olika typer av arbeten, såväl inom industri-, vindkraftverk- som brobyggnationer. Förutom kompetenta och motiverade armerare involverar varje projekt en specialist som leder arbetets framskridande på arbetsplatsen.

Till vår styrka hör flexibelt och smidigt samarbete med gjutforms- och betonggjutnings-entreprenörer i alla arbetsmoment. Under årens gång har vi deltagit i många utmanande projekt, på våra sidor kan du se referensprojekt.

Ta kontakt!

Har du ett byggprojekt, som kräver krävande armeringskunnande? Ta kontakt så tar vi fram den bästa lösningen för dina behov.

Här kommer du till vår kontaktinformationssida.