Categories
Senaste nytt Video

Två år gamla Nord Raudoitus Oy, utökar sin verksamhet kraftigt

Under 2019 började verksamheten expandera kraftigt och förutom entreprenader i Finland kom vi med i de första projekten i Sverige.

Vår verksamhet började lite i skymundan, men i den här artikeln ska vi berätta lite mer om hur det hela började.

Ett års mognadstid för en ny affärsidé

Vår VD Konsta Lioutkovski berättar att idén för företaget började utvecklas redan år 2017, då han upptäckte att det var brist på yrkesfolk på byggarbetsplatserna. Han arbetade då även själv på ett bygge, vid sidan om allt annat arbete, och det var där han lärde känna Damian Wojcik från Polen. Konsta och Damian blev vänner och Konsta konstaterade att hans nya vän var en pålitlig och flitig arbetare. Enligt Konsta är dessa viktiga egenskaper hos en samarbetspartner. Damian Wojcik föreslog att Mariusz Bogusz skulle tas med, och så var grundartrion klar. Själva företagsidén mognade i trions tankar under ungefär ett år tid, tills man i början på sommaren 2018 fyllde i papper för företagets registreringsansökan.

Redan under det första året var vi upp emot 50 anställda.

Nya anställningar och kontor

Under 2019 började verksamheten expandera kraftigt och förutom entreprenader i Finland kom vi med i de första projekten i Sverige.

Under slutet på 2019 uppdagades behovet för permanent kontorspersonal. Så anställdes Essi Pyykkönen som ledningens assistent, och strax efter Jan-Erik Hildén som säljare samt till nya kontoret i Vantaa, Lidia Kumpula som personalassistent. Allt som allt, under 2019 hade företaget som mest 135 personer på lönelistan.

Hittills under 2020 har vi vuxit till att ha totalt 10 personer på kontoren i Oulu och Vantaa, och under sommaren är det totalt 202 arbetande på byggplatserna runt Finland och Sverige. De senast anställda till kontoren är; personalchef Ida Matysek, marknadsföringsassistent Minna Clare, försäljningsassistent Harry Söderlund och sommarpraktikant Julia Keränen.

Med sikte på Sverige

Redan under första halvåret 2020 har vi varit med i 4 armerings- och byggprojekt i Sverige, med Brattmyrlidens vindkraftpark i Västernorrland som den långvarigaste av dessa. I parken gjordes 19 stycken bergfundament för vindturbiner, till vilka nära en halv miljon kilogram armeringsstål gick åt.

För att tillgodose den växande verksamheten, har Nord Raudoitus bildat ett dotterbolag i Sverige, Nord Armering Ab, samt registrerad hjälpnamnet Nord Wind. Med de här åtgärderna söker vi en starkare profilering mot vindkraftkunnande, samt skiljer på marknadsföring och anställning av personal till de klart olika projekten.

Vi är i en lycklig situation, man vill komma och arbeta hos oss. Så har det varit ända från början, och faktiskt, det var så vi rekryterade redan våra första arbetare, de bara ringde och ville börja hos oss, minns Konsta, och ler.

Nord Raudoitus Oy grundades 2018 och är specialiserad på armeringsarbeten vid stora och krävande projekt. Vi utför armeringar för bl.a. för bro-, vindkraftverk- samt industribyggarnas behov. Vårt verksamhetsområde är i huvudsak hela Finland men verksamheten expanderar även i Sverige. Nord Raudoitus Oy sysselsätter permanent ca 150 personer. I början på år 2020 grundades även dotterbolaget Nord Timpurit Oy, som specialiserar sig på snickeriarbeten på vindkraftverk, broar, industrilokaler, parkerings- och flervåningshus.

Videon har svenska undertexter.

By admin

Nord Armering Ab ägs av finska Nord Raudoitus Oy. Vi ä ett säkert val för olika förstärkningsprojekt. Vi gör förstärkningar för behoven av bro- och vindkraftkonstruktion samt omfattande för olika industrikonstruktioner, med gedigen erfarenhet och professionalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *