Vindkraftverk

Vi gillar vindkraft. Och du då?

Armeringar för vindkraftverk

Nord Armering erbjuder tillförlitliga armeringstjänster för vindkraftbyggandets behov. Vindkraftverkens fundament måste vara hållbara och högklassiga. Vindkraftverk byggs i varierande terräng och utsätts under användning för mycket höga belastningar. Med tanke på de utmananingar terräng- och jordvariationerna ställer är det klokt att för armeringsarbetet välja en partner som är specialiserad för det, som utför jobbet pålitligt och säkert. I stora projekt är armerare som är rutinerade i att bygga fundament för vindkraftparker också ett kostnadseffektivt val.

Nord Armering har specialiserad sig på omfattande och krävande objekt, såsom armering av fundament för vindkraftverk. Armeringarna för vindkraftverk gör vi med den säkerhet som erfarenhet ger oss, och genom att strikt följa byggnadsplaner.

Armeringarna görs alltid beroende på turbinleverantör. Nord Armering har erfarenhet från flera turbinleverantörer, vilka är t.ex. Nordex, Enercon, Vestas och Peikko.

Med stark yrkeskunskap

Armeringar för vindkraftverk görs under varierande, även krävande förhållanden. Våra erfarna armerare är vana vid att arbeta säkert och med stark yrkeskompetens även under utmanande väderförhållanden, i svår terräng, och under tidspress. Nord Armering utför armeringsarbetet vid vindkraftverken alltid enligt kundens behov, noggrant, med hög kvalitet, och enligt överenskommet tidplan.

Läs mer om våra tjänster.

Externa RSS-flöden

Vindkraftsnyheter

fra Svensk Vindenergi

  • Svensk Vindenergi välkomnar ett av Artskyddsutredningens förslag

    Vindkraften behöver fortsatt byggas ut starkt för att möjliggöra samhällets och inte minst industrins klimatomställning och elektrifiering. Artskyddsutredningen lämnar ett förslag som kan bidra till utbyggnaden. Hotet från klimatförändringen är akut och den biologiska mångfalden är nära kopplad till klimatet. Höjda temperaturer och förändrade väderförhållanden kommer att försämra livsbetingelserna för många arter om vi inteContinue Reading

  • Svensk Vindenergi välkomnar förslag från Klimaträttsutredningen

    Vindkraften behöver fortsatt byggas ut starkt för att möjliggöra samhällets och inte minst industrins klimatomställning och elektrifiering. Klimaträttsutredningen lämnar flera förslag som kan bidra till utbyggnaden. Svensk Vindenergi välkomnar i sitt remissvar flera av förslagen men vill också se ett antal kompletteringar. – Svensk industri har påbörjat en genomgripande omställning. Fossil energi ska på kortContinue Reading

  • Ändra reglerna om hinderbelysning för att möjliggöra vindkraft

    Utbyggd vindkraft handlar om att både stoppa klimatutsläppen och att säkra industrins tillväxt och konkurrenskraft. Nu behövs förändrade regler för belysningen på vindkraftverken som låter utbyggnaden fortsätta vara stark. Sverige är i början av en genomgripande och brådskande omställning. Klimatutsläppen som värmer upp vår planet ska bort. Fossil energi ska på kort tid bytas utContinue Reading