Vindkraftverk

Vi gillar vindkraft. Och du då?

Armeringar för vindkraftverk

Nord Armering erbjuder tillförlitliga armeringstjänster för vindkraftbyggandets behov. Vindkraftverkens fundament måste vara hållbara och högklassiga. Vindkraftverk byggs i varierande terräng och utsätts under användning för mycket höga belastningar. Med tanke på de utmananingar terräng- och jordvariationerna ställer är det klokt att för armeringsarbetet välja en partner som är specialiserad för det, som utför jobbet pålitligt och säkert. I stora projekt är armerare som är rutinerade i att bygga fundament för vindkraftparker också ett kostnadseffektivt val.

Nord Armering har specialiserad sig på omfattande och krävande objekt, såsom armering av fundament för vindkraftverk. Armeringarna för vindkraftverk gör vi med den säkerhet som erfarenhet ger oss, och genom att strikt följa byggnadsplaner.

Armeringarna görs alltid beroende på turbinleverantör. Nord Armering har erfarenhet från flera turbinleverantörer, vilka är t.ex. Nordex, Enercon, Vestas och Peikko.

Med stark yrkeskunskap

Armeringar för vindkraftverk görs under varierande, även krävande förhållanden. Våra erfarna armerare är vana vid att arbeta säkert och med stark yrkeskompetens även under utmanande väderförhållanden, i svår terräng, och under tidspress. Nord Armering utför armeringsarbetet vid vindkraftverken alltid enligt kundens behov, noggrant, med hög kvalitet, och enligt överenskommet tidplan.

Läs mer om våra tjänster.

Externa RSS-flöden

Vindkraftsnyheter

fra Svensk Vindenergi

  • Vindkraften slår återigen produktionsrekord

    Den senaste veckan har det blåst ovanligt mycket i Sverige och vindkraften har under flera dygn varit Sveriges största kraftslag. Produktionsrekord har slagits efter varandra och högst produktion blev det på fredagen den 14 januari då vindkraften producerade 0,23 terawattimmar (TWh) på ett dygn motsvarande 50 procent av Sveriges elanvändning. – Att rekorden sätts nuContinue Reading

  • Ny analys: tillkommande vindkraft pressar elpriset

    Vindkraften som tillkommer mellan 2022 och 2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med 8 öre per kilowattimme (kWh) i södra Sverige. Det bedömer Sweco i en analys som gjorts på uppdrag av Svensk Vindenergi. Vindkraftens elprispressande effekt 2022–2025, analys av Sweco – Vindkraften bidrar tydligt till Sveriges konkurrenskraftiga priser på el. Även om våraContinue Reading

  • Vindkraft till havs ett måste för att det möta växande elbehovet

    Svensk industri har börjat resan mot fossilfrihet, med produktion av fossilfritt stål som ett känt exempel, och efterfrågar ett snabbt och stort tillskott av fossilfri el till låga priser. Vindkraften har bäst möjligheter att möta behovet. Det intygar svensk basindustri. Vindkraften på land byggs ut snabbt och behöver fortsätta göra det. Samtidigt är det högContinue Reading