Vindkraftverk

Vi gillar vindkraft. Och du då?

Armeringar för vindkraftverk

Nord Armering erbjuder tillförlitliga armeringstjänster för vindkraftbyggandets behov. Vindkraftverkens fundament måste vara hållbara och högklassiga. Vindkraftverk byggs i varierande terräng och utsätts under användning för mycket höga belastningar. Med tanke på de utmananingar terräng- och jordvariationerna ställer är det klokt att för armeringsarbetet välja en partner som är specialiserad för det, som utför jobbet pålitligt och säkert. I stora projekt är armerare som är rutinerade i att bygga fundament för vindkraftparker också ett kostnadseffektivt val.

Nord Armering har specialiserad sig på omfattande och krävande objekt, såsom armering av fundament för vindkraftverk. Armeringarna för vindkraftverk gör vi med den säkerhet som erfarenhet ger oss, och genom att strikt följa byggnadsplaner.

Armeringarna görs alltid beroende på turbinleverantör. Nord Armering har erfarenhet från flera turbinleverantörer, vilka är t.ex. Nordex, Enercon, Vestas och Peikko.

Med stark yrkeskunskap

Armeringar för vindkraftverk görs under varierande, även krävande förhållanden. Våra erfarna armerare är vana vid att arbeta säkert och med stark yrkeskompetens även under utmanande väderförhållanden, i svår terräng, och under tidspress. Nord Armering utför armeringsarbetet vid vindkraftverken alltid enligt kundens behov, noggrant, med hög kvalitet, och enligt överenskommet tidplan.

Läs mer om våra tjänster.

Externa RSS-flöden

Vindkraftsnyheter

fra Svensk Vindenergi

  • Tillstånden nyckeln när Sverige går före i gröna omställningen

    Just nu besöker EU-kommissionen Kiruna under Sveriges EU-ordförandeskap, där regeringen vill visa upp hur de nordliga företagen driver på, och samtidigt aviserar en samlad strategi för norra Sverige för att accelerera den industriella gröna omställningen. Sverige är dock näst sämst i EU när det gäller handläggningstider för ny vindkraft. Svensk Vindenergi uppmanar regeringen att genomföraContinue Reading The post Tillstånden nyckeln när Sverige går före i gröna omställningen first appeared on Svensk Vindenergi.

  • Framtidens elsystem behöver mer flexibilitet – nu krävs politiska insatser

    Flexibilitet i elnätet, som laddstationer och vätgaslager, är långt mycket större än Svenska kraftnäts efterfrågade behov de närmaste åren, visar en ny kartläggning. Vi uppmanar nu politiken att ta ansvar och ta bort hindren för att Sverige ska kunna förverkliga denna potential skriver, Svensk Vindenergi, Svensk Solenergi och Power Circle på Ny Teknik Debatt denContinue Reading The post Framtidens elsystem behöver mer flexibilitet – nu krävs politiska insatser first appeared on Svensk Vindenergi.

  • Smidigt och enkelt genomförande krävs när Sverige genomför EU:s energikrispaket

    Svensk Vindenergi har svarat på remissen av Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter. Det är bra att regeringen har valt att lägga sig på samma nivå som EU-kommissionen gällande intäktstak om 180 euro/MWh i förslaget till regelverk. Men det finns förtydliganden, kompletteringar och ändringar som regeringen bör göra innan det går till beslut. Det pågåendeContinue Reading The post Smidigt och enkelt genomförande krävs när Sverige genomför EU:s energikrispaket first appeared on Svensk Vindenergi.