Vindkraftverk

Vi gillar vindkraft. Och du då?

Armeringar för vindkraftverk

Nord Armering erbjuder tillförlitliga armeringstjänster för vindkraftbyggandets behov. Vindkraftverkens fundament måste vara hållbara och högklassiga. Vindkraftverk byggs i varierande terräng och utsätts under användning för mycket höga belastningar. Med tanke på de utmananingar terräng- och jordvariationerna ställer är det klokt att för armeringsarbetet välja en partner som är specialiserad för det, som utför jobbet pålitligt och säkert. I stora projekt är armerare som är rutinerade i att bygga fundament för vindkraftparker också ett kostnadseffektivt val.

Nord Armering har specialiserad sig på omfattande och krävande objekt, såsom armering av fundament för vindkraftverk. Armeringarna för vindkraftverk gör vi med den säkerhet som erfarenhet ger oss, och genom att strikt följa byggnadsplaner.

Armeringarna görs alltid beroende på turbinleverantör. Nord Armering har erfarenhet från flera turbinleverantörer, vilka är t.ex. Nordex, Enercon, Vestas och Peikko.

Med stark yrkeskunskap

Armeringar för vindkraftverk görs under varierande, även krävande förhållanden. Våra erfarna armerare är vana vid att arbeta säkert och med stark yrkeskompetens även under utmanande väderförhållanden, i svår terräng, och under tidspress. Nord Armering utför armeringsarbetet vid vindkraftverken alltid enligt kundens behov, noggrant, med hög kvalitet, och enligt överenskommet tidplan.

Läs mer om våra tjänster.

Externa RSS-flöden

Vindkraftsnyheter

fra Svensk Vindenergi

  • Vindkraft och försvar behöver samexistera

    Försvarsmakten har sedan 2017 avstyrkt nio av tio vindkraftverk till havs. Det framgår av en ny promemoria från Svensk Vindenergi, upprättad av Westander Klimat och Energi. Promemoria om Försvarsmaktens yttranden över havsbaserad vindkraft – Vindkraften är bra för totalförsvaret, eftersom den både bidrar till en decentraliserad elförsörjning och underlättar för Europa att bli oberoende avContinue Reading

  • Svensk Vindenergi deltar i regeringens elektrifieringsråd

    Svensk Vindenergis vd Daniel Badman har utsetts till ledamot i regeringens elektrifieringsråd, som ska vara rådgivande till regeringen i genomförandet av elektrifieringsstrategin. – Jag är glad att få delta i detta viktiga arbete, och ser fram emot konstruktiva samtal med regeringen och rådets ledamöter. Vindkraften byggs nu ut i högre takt än någonsin och spelarContinue Reading

  • Välkommet initiativ om blocköverskridande samtal om energipolitiken

    Regeringen har meddelat sin avsikt att bjuda in till blocköverskridande samtal om energipolitiken. Det är ett välkommet initiativ, anser Svensk Vindenergi. – Det krävs långsiktiga spelregler för att marknaden ska kunna leverera all den el som behövs i klimatomställningen. Elanvändningen förväntas vara dubbelt så stor inom 20 år till följd av elektrifieringen i industrin ochContinue Reading