Vindkraftverk

Vi gillar vindkraft. Och du då?

Armeringar för vindkraftverk

Nord Armering erbjuder tillförlitliga armeringstjänster för vindkraftbyggandets behov. Vindkraftverkens fundament måste vara hållbara och högklassiga. Vindkraftverk byggs i varierande terräng och utsätts under användning för mycket höga belastningar. Med tanke på de utmananingar terräng- och jordvariationerna ställer är det klokt att för armeringsarbetet välja en partner som är specialiserad för det, som utför jobbet pålitligt och säkert. I stora projekt är armerare som är rutinerade i att bygga fundament för vindkraftparker också ett kostnadseffektivt val.

Nord Armering har specialiserad sig på omfattande och krävande objekt, såsom armering av fundament för vindkraftverk. Armeringarna för vindkraftverk gör vi med den säkerhet som erfarenhet ger oss, och genom att strikt följa byggnadsplaner.

Armeringarna görs alltid beroende på turbinleverantör. Nord Armering har erfarenhet från flera turbinleverantörer, vilka är t.ex. Nordex, Enercon, Vestas och Peikko.

Med stark yrkeskunskap

Armeringar för vindkraftverk görs under varierande, även krävande förhållanden. Våra erfarna armerare är vana vid att arbeta säkert och med stark yrkeskompetens även under utmanande väderförhållanden, i svår terräng, och under tidspress. Nord Armering utför armeringsarbetet vid vindkraftverken alltid enligt kundens behov, noggrant, med hög kvalitet, och enligt överenskommet tidplan.

Läs mer om våra tjänster.

Externa RSS-flöden

Vindkraftsnyheter

fra Svensk Vindenergi

  • Ny broschyr om vindkraftens minskande miljöpåverkan

    Elektrifiering innebär ofta en energieffektivisering i sig, och när vindkraften ersätter fossil energi gör den enorm klimatnytta. Men som alla annan byggnation har vindkraften också en påverkan på miljön via materialåtgång, resursutvinning och etablering lokalt. Både bransch och akademi arbetar aktivt på att minska vindkraftens fotavtryck. Det pågår en mängd projekt i både Sverige ochContinue Reading The post Ny broschyr om vindkraftens minskande miljöpåverkan first appeared on Vindkraft.

  • Statkraft ny medlem i Svensk Vindenergi

    Svensk Vindenergi välkomnar Statkraft Sverige AB som ny medlem. Statkraft är ett av Europas största kraftproducenter och ägs av norska staten. Statkraft är en av Sveriges största producenter av förnybar energi, genom vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme och energihandel. De bygger elbilsladdning genom sitt bolag MER och de planerar att satsa på vätgas-, vind-, sol-, och batteriprojekt. IContinue Reading The post Statkraft ny medlem i Svensk Vindenergi first appeared on Vindkraft.

  • Bästa augustimånaden i den svenska vindkraftshistorien!

    I en tid när behovet av ökad elproduktion har gjorts tydligt av det förändrade säkerhetsläget, klimatkrisen och skenande elpriser är vindkraften ett kraftslag som växer. Under augusti 2022 producerade vindkraften 1,91 TWh – den högsta augustiproduktionen genom tiderna. På topplistan över de bästa vindkraftsmånaderna finns främst månaderna under det kalla halvåret – då vindkraften levererarContinue Reading The post Bästa augustimånaden i den svenska vindkraftshistorien! first appeared on Vindkraft.