Armeringstjänst av hög kvalitet
över hela Sverige

Vi är en pålitlig partner när du behöver en erfaren
och kompetent armeringsentreprenör

Nord Armering Ab är ett säkert val för olika armeringsprojekt. Vi är specialiserade på stora och krävande objekt. Vi utför armeringsuppdrag vid bro- och vindkraftbyggnationer samt omfattande för olika industribyggandebehov, med gedigen erfarenhet och yrkeskunnande. Vårt verksamhetsområde är främst hela Finland, men vi genomför armeringsuppdrag speciellt vid byggen av vindkraftverk i Sverige.

Armering

Hitta mer om våra tjänster