Armeringstjänst av hög kvalitet
över hela Finland

Vi är en pålitlig partner när du behöver en erfaren
och kompetent armeringsentreprenör

Nord Armering Ab är ett säkert val för olika armeringsprojekt. Vi är specialiserade på stora och krävande objekt. Vi utför armeringsuppdrag vid bro- och vindkraftbyggnationer samt omfattande för olika industribyggandebehov, med gedigen erfarenhet och yrkeskunnande. Vårt verksamhetsområde är främst hela Finland, men vi genomför armeringsuppdrag speciellt vid byggen av vindkraftverk i Sverige.

gravitationsfundament

Hitta mer om våra tjänster

Nord Armering Ab är en professionell armeringspartner. Alla våra armerare har utbildning inom branschen och den specialutbildning som krävs för jobbet, arbetssäkerhet och heta arbeten, samt minst fem års erfarenhet och kunskap inom området.

Det hållbara och högkvalitativa slutresultatet garanteras av den gedigna erfarenheten hos vår personal från många krävande armeringsprojekt i Finland och norra Sverige. Dotterbolaget Nord Armering Ab utför armeringsarbeten i Sverige från sommaren 2020.

Nord Armerings proffs säkerställer hållbar och högkvalitativ armering för ett brett spektrum av objekt, såväl inom industri-, vindkraftverk- som brobyggnationer. Förutom kompetenta och motiverade armerare involverar vart och ett av våra projekt en specialist som leder arbetets framskridande på arbetsplatsen. Till följd av fast länkade arbetsmoment samarbetar vi ofta med gjutform- och betonggjutentreprenörer på byggarbetsplatser. Samarbete med Nord Armering är smidigt och effektivt.

Nord Armering Ab sysselsätter permanent 180 personer. Sommaren 2020 hade vi som mest drygt 200 på lönelistorna. Våra anställda är erfaret yrkesfolk, vana vid det krävande betongbyggandet, som enkelt hanterar även de mest utmanande armeringsarbeten.

Vill du komma med i vårt arbetsgemenskap och få genomföra intressanta byggprojekt med ett bra team? Skicka din ansökan så pratar vi mer!